DOMOV          Nazaj na reference

REFERENČNA LISTA

 

Objekti, kjer so vgrajeni mostovni izlivniki UM - UNIMAT, d.o.o. Ljubljana

 

 VIADUKTI:

ŽEPINA

IVANJE SELO

RUPOVŠČICA

IVANČNA GORICA

GLINŠČICA

MLAKE

SMOLAVEC

JAVORJE,  Trojane

PETELINJEK,  Trojane

LOG,  Trojane

ČRNI KAL

RADLJE OB DRAVI

SLATINA

BLAGOVICA

ŠENTOŽBOLT,  Trojane

BIVJE,  Dekani

VRANKE,  Trojane

6 – 1,  Čatež ob Savi

6 – 2,  Čatež ob Savi

NA POLANCAH,  Rebernice

6 – 4,  AC Vučja vas - Beltinci

BISTRICA,  Črna Gora

KONATARI – BISTRICA,  Črna Gora

6 - 3/1,  Rebernice

6 – 1,  Mačkovec

BORŠT,  Rebernice

6 – 3, KUPETINCI,  AC Lenart - Beltinci

6 - 1,  AC Vučja vas - Cogetinci

LJUBNO

VERD

BARNICA

BONIFIKA

TABOR

PERAČICA

ZAMARKOVA,  AC Pesnica - Lenart, III. Etapa

DOBRUŠA,  AC Vrba - Peračica

VODOLE  I.

VODOLE  III.

VODOLE  IV.

VODOLE  V.

6 - 1 DRAGUČOVA,  AC Pesnica - Lenart

6 - 3 DRAGUČOVA,  AC Pesnica - Lenart

6 - 1 JELŠE,  AC Lešnica - Kronovo

6 - 1,  AC Spodnja Senarska - Cogetinci

POTOČNIKOV POTOK,  Brezno

POLANCE,  Rebernice

BORŠT,  Rebernice

DOLE, AC Ponikve - Hrastje

MANGARTSKI POTOK, Log pod Mangartom

6 - 2, PONIKVE, AC Pluska - Ponikve

DOMOV          Nazaj na reference